Thursday, 27th February 2020

موضوع فعاليت شركت

 

موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه عبارتست از :


موضوع اصلی :

1ـ توليد ،نصب،خرید،فروش وتوزیع هرگونه قطعات واجزاءهرنوع خودرو
2ـ مدیریت، نظارت وپشتیبانی ازشرکتهای مرتبط با شرکتهای سرمایه پذیر
3ـانجام هرگونه عملیات تجاری،واردات وصادرات وخرید وفروش وپذیره نویسی سهام شركتهاي بورسي وغیربورسی
4ـ آماده سازی شرکتهای سرمایه پذیرجهت ورودبه سازمان بورس اوراق بهادار


موضوع فرعی :

1-سرمایه گذاری ومشارکت درتولید،نصب،خرید،فروش وتوزیع هرگونه قطعات ولوازم غیرخودرويي

2-ا قدام ومشارکت درهرگونه عملیات ساختمانی وصنعتی وخریدوفروش اموال منقول وغیرمنقول

3-مشاركت با اشخاص حقیقی وحقوقی و درصورت لزوم سرمایه گذاری وتأسيس شركتهاي جديددرداخل وخارج ازکشوربه

منظورتحقق اهداف شرکت.

 

 

 

 

Address: : No.9, Kashani Bld. , 2nd Sadeghiye Sq. Tehran –IRAN - Tel : 44050425  Fax : 44048353
 Email    :    info[at]iap.co.ir     admin[at]iap.co.ir طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار