شنبه 18 مرداد 1399

موضوع فعاليت شركت

 

الف - موضوع فعالیت های اصلی

 بند1- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیارگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند:

1-1 تولید، نصب، خرید، فروش، توزیع، صادرات و واردات هر گونه قطعات و اجزاء خودرو.

2-1 واسطه گری مالی اعم از بانک بیمه لیزینگ و موسسات مالی و اعتباری 

3-1 مشارکت و سرمایه گذاری در طرح ها و شرکتهای ایرانی و خارجی تولید کننده انواع قطعات خودرو و خرید و فروش طرح های مورد نیاز صنعت

 

بند 2- انجام فعالیتهای زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند 1 فوق 

1-2خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر 

2-2 خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

3-2 انجام مطالعات، تحقیقات و بررسیهای تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

4-2  تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین باز پرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت .

5-2 تدوین سیاستهای کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر  

6-2 شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر

ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر  7-2  

  بند3-  سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصر به اشخاص سرمایه پذیریا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند

1-3  خدمات موضوع بند ۲ فوق                                                                                  

3-2  حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات

 

ب ) موضوع فعالیت های فرعی

1- سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز

 2- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایییا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید.

3- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیریا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

4- سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع

5- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله     

1-5 پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری

2-5 تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار

3-5  مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق

4-5 تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار

- 6- شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیتهای مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نمایدیا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیتهای شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند

 

 

 

 

 

 

 

آدرس شرکت : فلکه دوم صادقیه - خیابان آیت الله کاشانی - نرسیده به بوستان دوم - پلاک 9 - تلفن تماس : 44050425  شماره فکس : 44048353
 پست الکترونیک    :    info@iap.co.ir     admin@iap.co.ir
طراحی سایت طراحی سایت و بهینه سازی توسط نونگار طراحی سایت