محصولات گروه

ردیف نام شرکت موضوع فعالیت
1 شرکت رینگ سازی مشهدMWM تولید انواع رینگ چرخ ورام پژو405
2 شرکت الکتریک خودرو شرقEKS تولیدانواع درخت سیم
3 شرکت قطعات محوری خراسانKAP تولید پلوس و قطعات ماشين كاري موتور
4 شرکت اگزوز خودرو خراسانKEM تولید انواع اگزوزوکاتالیست
5 شرکت کابل خودرو سبزوارSKC تولید انواع کابل وشیشه بالابر
6 شركت گاز سيز صنعت شرقEGSI مخزن وکیت گازسوز
7 مبدل خودرو پاک عمليات پوشش دهی کاتالیست
   
محصولات