محصولات گروه

ردیف نام شرکت موضوع فعالیت
1 شرکت الکتریک خودرو شرقEKS تولیدانواع درخت سیم
2 شرکت مبدل خودروی پاک تولید انواع کاتالیست
3 شرکت قطعات محوری خراسانKAP تولید پلوس و قطعات ماشين كاري موتور
4 شرکت اگزوز خودرو خراسانKEM تولید انواع اگزوزوکاتالیست
5 شرکت کابل خودرو سبزوارSKC تولید انواع کابل وشیشه بالابر
   
محصولات